การขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ ทั้งรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่นๆ พร้อมแนะนำขั้นตอน สถานที่ เอกสารที่ต้องนำไปแสดง รวมถึงกรณีพิเศษต่างๆ

เมื่อถูกรางวัลลอตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่หรือรางวัลอื่นๆ สามารถนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่ 3 แห่งหลัก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรี, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับรางวัลที่ 1 จำเป็นต้องไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ในขณะที่รางวัลอื่นๆสามารถไปขึ้นที่ธนาคารได้ แต่เฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น เมื่อขึ้นเงินรางวัลแล้ว จะถูกหักค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินรางวัล 200 บาท กรณีลอตเตอรี่รัฐบาล หรือหักภาษีเงินได้ 1% กรณีลอตเตอรี่การกุศล ก่อนรับเงินส่วนที่เหลือ

ผู้ถูกรางวัลมีระยะเวลาจำกัดในการมารับเงิน คือ 2 ปีสำหรับลอตเตอรี่รัฐบาล หรือ 10 ปีสำหรับลอตเตอรี่การกุศล โดยนำสลากฉบับที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ)

ในกรณีสลากชำรุดหรือขาด หากยังสามารถอ่านรหัสและตรวจสอบได้ว่าเป็นฉบับถูกรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้โดยนำมาที่สำนักงานสลากฯให้ตรวจสอบก่อนเวลา 14.00 น. แต่หากสลากหาย จะต้องแจ้งขออายัดที่สำนักงานสลากฯ หรือประสานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนออกรางวัลงวดนั้นๆ

ตรวจหวย

By heng168

ใส่ความเห็น