สำหรับคนชื่นชอบหวย วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นวันที่น่าสนใจ เพราะเป็นวันที่มีเลขปฏิทินจีน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่คนเล่นหวยชอบใช้ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น เลขที่ออกในงวดที่แล้ว นั่นคืองวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเลขในงวดถัดไป

รางวัลที่ 1

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

941395

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

056  330

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

587  375

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

43

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

941394 

941396

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล

211823  373681  796338  113367  496441

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล

936126  460139  134889  552114  042623 

843088  278597  443451  487983  381382 

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล

385067  752257  500392  374357  914215 

539332  612090  756050  290149  763978 

301175  727557  644916  075236  310055 

363420  981752  301276  836608  044458 

832234  637827  889886  633434  125127 

119756  500829  438338  366476  038359 

777366  563369  084081  389775  188306 

039220  660302  426909  181834  815554 

549309  808757  555748  947702  911101 

802581  456575  656500  226954  889033 

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล

035736  019328  818287  193192  014671 

095947  233423  711151  446339  181917 

306001  657274  996047  277050  795971 

143793  611073  520537  374810  574692 

189393  584252  922417  543667  152190 

584863  700313  005617  146868  387206 

188188  255988  175113  361557  850980 

133453  041950  241143  406936  517656 

736154  510381  594938  243949  663612 

456150  412996  300048  113391  770452 

278567  471303  625515  612374  164740 

960902  904426  461672  479387  703034 

503711  995054  937938  033577  302352 

533774  254855  647570  002860  162860 

179639  965175  332488  884007  219226 

748606  248303  604482  008370  245048 

770386  121121  986008  983366  571133 

425681  913543  753804  416655  879546 

405171  866426  758573  925375  655079 

332689  593124  961609  216166  095789

By heng168

ใส่ความเห็น