การฝันว่าตนเองกำลังย้ายบ้านหรือย้ายห้องพัก มักจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะการเงิน หน้าที่การงาน หรือสถานภาพทางสังคม ความฝันประเภทนี้อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าสิ่งต่างๆ กำลังจะดีขึ้นหรือแย่ลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสถานที่ใหม่ที่คุณฝันถึง หากดูทันสมัยและน่าอยู่กว่าเดิม ก็นับเป็นนิมิตหมายดี แต่หากดูทรุดโทรมและแร้นแค้นกว่า อาจต้องระวังความเปลี่ยนแปลงในทางลบ

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเรื่องการหาเลขเด็ดจากรายละเอียดในความฝัน เช่น เลขที่อยู่บ้านใหม่ หรือหมายเลขห้องพักใหม่ โดยมีเลขเด็ดยอดนิยมสำหรับฝันว่าย้ายบ้าน ได้แก่
เลข 1 ตัว 2, 6, 7, 8, 9 เลข 2 ตัว 76, 78, 79 และเลข 3 ตัว 276, 279, 778

อย่างไรก็ตาม การเสี่ยงโชคย่อมมีทั้งโอกาสได้และเสีย ผู้ฝันจึงควรใช้วิจารณญาณในการตีความความฝันด้วยตนเอง

By heng168

ใส่ความเห็น