วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดโบราณสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี ภายในวัดมีประติมากรรมปูนปั้นรูปยักษ์ขนาดใหญ่สูงราว 2 เมตร ซึ่งเป็นงานศิลปะล้านนาโบราณอายุกว่า 400-500 ปี นับเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ล้ำค่ายิ่ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ได้มีบุคคลภายนอกได้นำช่างปูนปั้นฝีมือใหม่เข้ามาปั้นพอกปูนทับประติมากรรมยักษ์โบราณนี้จนกลายเป็นรูปปั้นใหม่ทั้งหมด ไม่เหลือร่องรอยของฝีมือและผิวปูนเดิมสมัยโบราณเลย ถือเป็นการกระทำที่ทำลายคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของงานศิลปะล้ำค่าชิ้นนี้อย่างร้ายแรง

การดำเนินการใดๆ กับโบราณวัตถุที่มีคุณค่าเช่นนี้ จำเป็นต้องกระทำโดยผู้มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุ มีหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีการทำความสะอาด เสริมความแข็งแรง หรือเสริมปูนบางส่วนหากจำเป็น แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปทับฝีมือและรอยปูนโบราณเดิมเสียหาย การปั้นพอกปูนทับทั้งหมดนั้นจึงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมแต่อย่างใด

ผู้ที่เป็นต้นเหตุในการสั่งให้ซ่อมแซมด้วยวิธีนี้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียคุณค่าของโบราณวัตถุอันล้ำค่า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรที่จะต้องออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไป เพราะหากปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป ย่อมทำให้โบราณวัตถุอื่นๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและวัฒนธรรมอาจต้องประสบกับชะตากรรมเดียวกันในภายหลังได้เช่นกัน

ดูเลขเด็ดอื่นๆ

By heng168

ใส่ความเห็น