ความหมายของการฝันเห็นกิ้งก่าตามความเชื่อโบราณ พร้อมทั้งเลขเด็ด

การฝันเห็นกิ้งก่าในความเชื่อดั้งเดิมของไทย ถือเป็นนิมิตบอกถึงโชคลาภและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิต ดังนี้

ฝันเห็นกิ้งก่าตัวเล็ก

หมายถึงช่วงนี้หากมีการวางแผนธุรกิจหรือโครงการใหม่ ก็จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างดี นอกจากนี้ยังมีโอกาสรับโชคจากการเสี่ยงโชคเล็กน้อย เลขเด็ด 77 และ 707

ฝันเห็นกิ้งก่าตัวใหญ่

เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภใหญ่ทีก่ำลังจะมาถึง มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ งานหรือธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จ เลขเด็ด 34, 74, 745

ฝันเห็นกิ้งก่าหลายตัว

แม้จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชค แต่ก็อาจมีภาระงานหนักหรือปัญหาเข้ามารบกวนจิตใจ เลขเด็ด 35 และ 51

ฝันเห็นกิ้งก่า 2 ตัว

ชี้ให้เห็นว่าหากลงมือทำสิ่งใดในช่วงนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ และมีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เลขเด็ด 49, 411, 484

ฝันเห็นกิ้งก่า 3 ตัว

เป็นนิมิตแห่งโชคลาภและความนิยมจากเพศตรงข้าม แต่ต้องระวังภาระหน้าที่หนักเข้ามา เลขเด็ด 1, 4, 6

ฝันเห็นกิ้งก่าสีเขียว

จะได้รับโชคลาภใหญ่จากผู้ใหญ่ แต่อาจมีรายจ่ายหรือถูกคนใกล้ชิดขอยืมเงิน

ฝันเห็นกิ้งก่าบนต้นไม้

จะได้รับโชคจากผู้มีอำนาจสูงกว่า แต่ต้องระวังปัญหาเล็กน้อย

ดังนั้นการฝันเห็นกิ้งก่าจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ก็อาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แทรกเข้ามาด้วย ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

By heng168

ใส่ความเห็น