ฝันเห็นสิวขึ้นเต็มหน้า

ใบหน้าเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและสุขภาพของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้คนไทยสมัยก่อนจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับการฝันเห็นสิวขึ้นเต็มหน้าหรือสิวหนองบนใบหน้า ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิต

ฝันเห็นสิวขึ้นเต็มหน้าของตนเอง

ถือเป็นนิมิตบอกเหตุว่าอาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด อันเนื่องมาจากปัญหาการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน จำเป็นต้องใช้สติปัญญาและวาจาสุภาพในการพูดคุย รวมถึงระวังคนแปลกหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้น

สำหรับคนที่มีคนรักหรือคู่สมรสอยู่แล้ว

การฝันเห็นสิวขึ้นเต็มหน้าอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความหึงหวง ความไม่ไว้วางใจระหว่างกันและกัน หรือมีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาท ควรเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่างสันติวิธี

หากฝันเห็นสิวหนองหรือฝีหนองขึ้นเต็มหน้า

แม้จะดูน่าเกลียดในความฝัน แต่ในทางความเชื่อถือเป็นนิมิตแห่งโชคลาภ การหมดห่วงเคราะห์กรรมและความทุกข์ยากต่างๆ รวมทั้งจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

เลขเด็ดจากการฝันเห็นสิวขึ้นเต็มหน้า

ยังมีความเชื่อเชื่อมโยงกับการเสี่ยงโชคของคนไทยบางกลุ่ม ที่ถือว่าการฝันเห็นสิวขึ้นเต็มหน้าเป็นสัญลักษณ์บงบอกถึงเลขเด็ด อาทิ 33, 36, 336, 356 และ 368 อย่างไรก็ตาม เรื่องเลขเด็ดนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

By heng168

ใส่ความเห็น