หวยใกล้ถึงวันออกเข้ามาทุกที เรามาเตรียมพร้อมข้อมูลก่อนเลือกซื้อหวย เป็นข้อมูลสถิติหวยที่ออกในวันอังคารย้อนหลัง 10 ปี และเลขเด็ดที่เคยออกซ้ำกัน 2 ครั้ง ในรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่เลข 35, 39, 57, 65, และ 98 จัดเรียงตามลำดับดัง

 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
  รางวัลที่ 1 : 132903
  เลขหน้า 3 ตัว : 739 , 678
  เลขท้าย 3 ตัว : 693 , 731
  เลขท้าย 2 ตัว : 99
 • งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (เลื่อนวันแรงงาน)
  รางวัลที่ 1 : 843019
  เลขหน้า 3 ตัว : 780 , 500
  เลขท้าย 3 ตัว : 187 , 269
  เลขท้าย 2 ตัว : 65
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2566 (เลื่อนวันครู)
  รางวัลที่ 1 : 812519
  เลขหน้า 3 ตัว : 443 , 389
  เลขท้าย 3 ตัว : 564 , 849
  เลขท้าย 2 ตัว : 47
 • งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
  รางวัลที่ 1 : 913106
  เลขหน้า 3 ตัว : 722 , 839
  เลขท้าย 3 ตัว : 343 , 922
  เลขท้าย 2 ตัว : 70
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565
  รางวัลที่ 1 : 331583
  เลขหน้า 3 ตัว : 271 , 300
  เลขท้าย 3 ตัว : 284 , 876
  เลขท้าย 2 ตัว : 42
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565
  รางวัลที่ 1 : 061905
  เลขหน้า 3 ตัว : 236 , 834
  เลขท้าย 3 ตัว : 234 , 691
  เลขท้าย 2 ตัว : 07
 • งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
  รางวัลที่ 1 : 944308
  เลขหน้า 3 ตัว : 602 , 964
  เลขท้าย 3 ตัว : 295 , 798
  เลขท้าย 2 ตัว : 38
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
  รางวัลที่ 1 : 032761
  เลขหน้า 3 ตัว : 471 , 648
  เลขท้าย 3 ตัว : 245 , 844
  เลขท้าย 2 ตัว : 57
 • งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
  รางวัลที่ 1 : 292972
  เลขหน้า 3 ตัว : 620 , 193
  เลขท้าย 3 ตัว : 978 , 723
  เลขท้าย 2 ตัว : 45
 • งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564
  รางวัลที่ 1 : 890422
  เลขหน้า 3 ตัว : 036 , 902
  เลขท้าย 3 ตัว : 396 , 256
  เลขท้าย 2 ตัว : 19
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  รางวัลที่ 1 : 424603
  เลขหน้า 3 ตัว : 861 , 318
  เลขท้าย 3 ตัว : 057 , 817
  เลขท้าย 2 ตัว : 39
 • งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563
  รางวัลที่ 1 : 100994
  เลขหน้า 3 ตัว : 093 , 776
  เลขท้าย 3 ตัว : 834 , 984
  เลขท้าย 2 ตัว : 84
 • งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563
  รางวัลที่ 1 : 999997
  เลขหน้า 3 ตัว : 636 , 725
  เลขท้าย 3 ตัว : 342 , 957
  เลขท้าย 2 ตัว : 98
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563
  รางวัลที่ 1 : 516967
  เลขหน้า 3 ตัว : 876 , 882
  เลขท้าย 3 ตัว : 565 , 625
  เลขท้าย 2 ตัว : 64
 • งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  รางวัลที่ 1 : 691197
 • เลขหน้า 3 ตัว : 392 , 920
  เลขท้าย 3 ตัว : 606 , 797
  เลขท้าย 2 ตัว : 59
 • งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2562
  รางวัลที่ 1 : 570331
  เลขหน้า 3 ตัว : 512 , 930
  เลขท้าย 3 ตัว : 966 , 968
  เลขท้าย 2 ตัว : 23
 • งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
  รางวัลที่ 1 : 200515
  เลขหน้า 3 ตัว : 186 , 392
  เลขท้าย 3 ตัว : 192 , 212
  เลขท้าย 2 ตัว : 93
 • งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  รางวัลที่ 1 : 756519
  เลขหน้า 3 ตัว : 061 , 386
  เลขท้าย 3 ตัว : 787 , 989
  เลขท้าย 2 ตัว : 36
 • งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  รางวัลที่ 1 : 454891
  เลขหน้า 3 ตัว : 008 , 396
  เลขท้าย 3 ตัว : 490 , 603
  เลขท้าย 2 ตัว : 53
 • งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2560
  รางวัลที่ 1 : 145157
  เลขหน้า 3 ตัว : 511 , 663
  เลขท้าย 3 ตัว : 516 , 836
  เลขท้าย 2 ตัว : 25
 • งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  รางวัลที่ 1 : 785438
  เลขหน้า 3 ตัว : 976 , 824
  เลขท้าย 3 ตัว : 752 , 038
  เลขท้าย 2 ตัว : 86
 • งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559
  รางวัลที่ 1 : 254004
  เลขหน้า 3 ตัว : 966 , 366
  เลขท้าย 3 ตัว : 596 , 631
  เลขท้าย 2 ตัว : 33
 • งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559
  รางวัลที่ 1 : 439686
  เลขหน้า 3 ตัว : 530 , 426
  เลขท้าย 3 ตัว : 155 , 743
  เลขท้าย 2 ตัว : 06
 • งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
  รางวัลที่ 1 : 356364
  เลขหน้า 3 ตัว : 699 , 312
  เลขท้าย 3 ตัว : 309 , 535
  เลขท้าย 2 ตัว : 98
 • งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
  รางวัลที่ 1 : 915350
  เลขหน้า 3 ตัว : 238 , 181
  เลขท้าย 3 ตัว : 714 , 175
  เลขท้าย 2 ตัว : 78
 • งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
  รางวัลที่ 1 : 021094
  เลขหน้า 3 ตัว : 260 , 403
  เลขท้าย 3 ตัว : 068 , 819
  เลขท้าย 2 ตัว : 89
 • งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558
  รางวัลที่ 1 : 644742
  เลขท้าย 3 ตัว : 429 , 253 , 386 , 532
  เลขท้าย 2 ตัว : 05
 • งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557
  รางวัลที่ 1 : 461704
  เลขท้าย 3 ตัว : 853 , 982 , 535 , 950
  เลขท้าย 2 ตัว : 57
 • งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557
  รางวัลที่ 1 : 948354
  เลขท้าย 3 ตัว : 080 , 763 , 775 , 901
  เลขท้าย 2 ตัว : 90
 • งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2557
  รางวัลที่ 1 : 772269
  เลขท้าย 3 ตัว : 112 , 257 , 342 , 790
  เลขท้าย 2 ตัว : 35
 • งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
  รางวัลที่ 1 : 378477
  เลขท้าย 3 ตัว : 123 , 271 , 441 , 864
  เลขท้าย 2 ตัว : 39
 • งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2557
  รางวัลที่ 1 : 028866
  เลขท้าย 3 ตัว : 186 , 499 , 835 , 938
  เลขท้าย 2 ตัว : 95

By heng168

ใส่ความเห็น